head_img

Technológie

Zváranie:
Na zváranie výrobkov používame okrem technológie Tig aj laserový zvárací prístroj ALFlak od firmy Alpha laser. Tento spôsob zvárania posúva možnosti spracovania materiálu omnoho ďalej ako zváranie Tig-om. Zváraný materiál nie je prehrievaný vysokou teplotou a preto sa nedeformuje. Dokončovacie operácie sú minimálne. Prístroj je vhodný na kusovú aj sériovú výrobu. Je možné využiť ho aj k opravám poškodených foriem, strižných nástrojov a rôznych súčiastok. Pri zváraní nevzniká zápal a nemenia sa vlastnosti zváraného materiálu, nakoľko teplotné ovplyvnenie nepresahuje 30°C. Zvárať je možné takmer každý materiál okrem mosadze a zinkových zliatin.    Ohýbanie: